Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdań.4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdań.

4Zadanie
5Zadanie

Do negatywnych zjawisk lub wydarzeń z czasów rządów króla Augusta III Wettyna zaliczamy:

[B] zrywanie sejmów.

[C] wzrost wpływów magnatów, często przekupywanych przez obcych ambasadorów.

[D] ingerencję sąsiednich mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej.

[G] obciążanie chłopów coraz większym wymiarem pańszczyzny.