Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wskaż poprawną odpowiedź na każde4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź na każde

2Zadanie
3Zadanie

I. W którym roku odbyła się bitwa przedstawiona na obrazie?

[] A. W 1605 r.

[] B. W 1627 r.

[x] C. W 1655 r.

[] D. W 1657 r.

II. Jak nazywał się człowiek ukazany w centrum obrazu?

[] A. Stefan Czarniecki.

[] B. Janusz Radziwiłł.

[x] C. Augustyn Kordecki.

[] D. Jan Kazimierz.

III. Jakie znaczenie miała dla Polski obrona Jasnej Góry?

[] A. Była ostatnią zwycięską bitwą w wojnie ze Szwedami.

[x] B. Miała olbrzymie znaczenie moralne, podniosła bojowego ducha Polaków i wzmogła zapał do walki.

[] C. Stała się symbolem klęski militarnej Polaków, zdrady i kapitulacji przed wrogiem.

[] D. Była symbolem walki do samego końca.