Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wskaż poprawną odpowiedź.4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania Kozaków w 1648 r.?

[] A. Konflikty religijne i narodowościowe między Polakami katolikami a prawosławnymi Rusinami.

[] B. Wyzysk ukraińskich chłopów przez szlacheckich właścicieli wsi.

[x] C. Zmniejszenie liczby Kozaków na królewskim żołdzie.

[] D. Podburzanie Kozaków przez Bohdana Chmielnickiego do buntu przeciwko Kościołowi katolickiemu.