Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Jakie cechy były charakterystyczne dla monarchii parlamentarnej w Wielkiej Brytanii?

[x] A. Najwyższą władzą jest Parlament, który ma wyłączną moc stanowienia prawa.

[] B. Król sprawuje najwyższą włądzę - stanowi prawa, decyduje o wojnie i pokoju.

[x] C. "Król panuje, lecz nie rządzi".

[] D. Reprezentacja społeczeństwa nie sprawuje władzy ustawodawczej.

[x] E. Władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialny przed Parlamentem gabinet ministów.

[] F. Król bez zgody Parlamentu nakłada podatki, z których utrzymuje armie.