Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Które zdania charakteryzują władzę monarchy absolutnego?

[x] A. Decyduje o wojnie i pokoju.

[] B. Nie podejmuje żadnych decyzji politycznych bez zgody parlamentu.

[x] C. Mianuje i odwołuje urzędników państwowych.

[] D. Mianuje na ministrów polityków partii, która uzyskała większość w parlamencie.

[x] E. Może bez wyroku sądowego uwięzić każdego ze swych poddanych.

[x] F. Stanowi prawa bez przyzwolenia stanów.

[] G. Nie stanowi prawa i nie nakłada podatków.