Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Uzupełnij tekst, tak aby zawierał4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uzupełnij tekst, tak aby zawierał

2Zadanie
3Zadanie

Mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej mówili wieloma językami i wyznawali różne religie. Polacy i Litwini w większości pozostawali [x] B - katolikami.

Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej zamieszkiwali przede wszystkim Rusini, którzy byli w zdecydowanej większości [x] A - prawosławnymi.

W Prusach Królewskich i Inflantach mieszkali Niemcy, którzy byli w większości [x] C - protestantami.

W Rzeczypospolitej żyły też grupy ludności niechrześcijańskiej, np. Żydzi i Tatarzy. Ci ostatni wyznawali [x] D - islam.