Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Czym reformacja w Anglii różniła się od4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czym reformacja w Anglii różniła się od

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
  • Czym reformacja w Anglii różniła się od reformacji w Niemczech?

Głównym powodem odłączenia się Kościoła angielskiego od zwierzchnictwa Rzymu nie były, tak jak w Rzeszy Niemieckiej - protesty przeciwko niemoralnym obyczajom duchowieństwa oraz nadużyciom papiestwa. Bezpośrednią przyczynę rozłamu stanowiły działania ówczesnego króla Anglii - Henryka VIII Tudora. Władca zwrócił się do papieża z prośbą o unieważnienie swojego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, z którą nie mógł doczekać się męskiego potomka. Nie uzyskawszy zgody na rozwód - w 1534 roku wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieskie nad katolikami żyjącymi w Anglii. Parlament ogłosił Henryka VIII głową Kościoła w Anglii. Kościół anglikański do dnia dzisiejszego pozostaje oficjalnym Kościołem państwowym, a jego głową są kolejni władcy tego kraju.