Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Preambuła tj. wstęp do Konstytucji 3 maja4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Preambuła tj. wstęp do Konstytucji 3 maja

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

1. Co autorzy konstytucji mieli na myśli, stwierdzając: "chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje"?

W 1787 roku narodził się projekt sojuszu polsko - rosyjskiego i współudziału Polski w planowanej wojnie rosyjsko-tureckiej. Zmiany w sytuacji europejskiej nie wpłynęły co prawda bezpośrednio na położenie międzynarodowe Polski, lecz wywołały wielkie zainteresowanie króla oraz magnackiej opozycji. Obie strony proponowały bezpośredni udział wojsk polskich w wojnie antytureckiej. Stanisław August Poniatowski chciał wzmocnić swoją pozycję, natomiast opozycja pragnęła zdobyć poparcie rosyjskie przeciw monarsze. Polski monarcha, zachęcony przez krąg pragnących reform polityków, postanowił zwołać w 1788 roku do Warszawy sejm. Jego obrady miały ciągnąć się przez okres 4 lat, dlatego też nazwano go Sejmem Czteroletnim.