Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wskaż podstawowe zmiany wprowadzone4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  • Wskaż podstawowe zmiany wprowadzone w ustroju Polski przez Konstytucję 3 maja. Jakie miały one znaczenie dla funkcjonowania państwa?

Podstawowe zmiany wprowadzone w ustroju Polski przez Konstytucję 3 maja:

  • zniesiono "liberum veto" i wprowadzono głosowanie większością głosów w sejmach;
  • zniesiono wolną elekcję i wprowadzono monarchię dziedziczną;
  • utrzymano dwuizbowy sejm, składający się z senatu i izby poselskiej;
  • posłowie stali się od tego momentu reprezentantami narodu, a nie sejmików;
  • powołano tzw. Straż Praw, czyli najwyższą władzę wykonawczą w państwie złożoną z króla i odpowiedzialnych przed sejmem ministrów;
  • Wszystkie decyzje króla wymagały akceptacji (tzw. kontrasygnaty) właściwego ministra;
  • W Konstytucji 3 maja znalazł się także zakaz tworzenia konfederacji szlacheckich;
  • Zniesiono podział na Koronę i Litwę;

Konsekwencje Konstytucji 3 maja były dalekosiężne. Przekształciła ona Rzeczypospolitą w monarchię konstytucyjną. W pewien sposób zmodyfikowała także społeczeństwo. Mieszczan dopuszczono do urzędów w państwie i pozwolono im nabywać majątki ziemskie, co do tej pory było zastrzeżone jedynie dla szlachty. Chłopów wzięto pod opiekę państwa i prawa. Niewiele zmieniło się w ich położeniu, ale otwierało możliwość ingerowania państwa w tę sferę życia.