Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wskaż genezę powiedzeń "Od Sasa do Lasa"4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż genezę powiedzeń "Od Sasa do Lasa"

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Wskaż genezę powiedzeń: "Od Sasa do Lasa" oraz "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa".

  • Pochodzenie słynnego powiedzenia: "Od Sasa do Lasa" odnosi się do wydarzeń, które rozegrały się w Rzeczypospolitej w 1733 roku. Doszło wówczas do podwójnej elekcji - większość szlachty poparła wybór Stanisława Leszczyńskiego, mniejszość z kolei opowiedziała się za kandydaturą Augusta III Wettyna. Wydarzenia te szybko przekształciły się w woję domową, która przeniosła się poza granice Rzeczypospolitej, angażując największe mocarstwa na kontynencie. Stanisława Leszczyńskiego poparły m.in. Francja i Hiszpania, Wettyna - Austria i Rosja. Trwająca prawie dwa lata wojna zakończyła się ostatecznym zwycięstwem Augusta III, Leszczyński musiał opuścić kraj. 
  • Powiedzenie: "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa" odnosi się z kolei do wystawnego trybu życia monarchy. August III Sas ze względu na swą obfitą tuszę był określany przez poddanych przydomkiem: "Gruby". Czasy jego panowania obfitowały w wystawne uczty, zabawy i rozrywki. Zostając królem, nie mówił po polsku, a kraju, w którym przyszło mu rządzić, nie lubił. Przez 27 lat panowania spędził w Polsce zaledwie - dwa. Jako władca gnuśny i dumny, nie zyskał sobie sympatii Polaków.