Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Które z wydarzeń związanych z uzyskaniem niepodległości4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Które z wydarzeń związanych z uzyskaniem niepodległości

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
  • Które z wydarzeń związanych z uzyskaniem niepodległości przez Amerykanów uważasz za przełomowe dla tego procesy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

- Uważam, iż przełomowym wydarzeniem związanym z uzyskaniem niepodległości przez Amerykanów było uchwalenie przez Kongres Kontynentalny w 1776 roku "Deklaracji niepodległości", ponieważ ogłoszono wówczas niepodległość 13 kolonii amerykańskich w Ameryce Północnej. W dokumencie, którego głównym autorem był Thomas Jefferson zawarte zostały główne idee oświeceniowe - prawo do życia, wolności, szczęścia oraz równość wszystkich wobec prawa. Ponieważ władze brytyjskie łamały prawa koloni, miały one pełne prawo wystąpienia przeciwko nim. Kongres ogłosił, że kolonie stają się w pełni suwerennymi państwami. Tym samym, wszystkie kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej zostały zwolnione z obowiązku posłuszeństwa królowi angielskiemu Jerzemu III. Uznano je za wolne i przyznawano im suwerenność zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Data ogłoszenia "Deklaracji niepodległości" (4 lipca) jest obecnie w Stanach Zjednoczonych świętem narodowym.