Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Monteskiusz następująco pisał o trójpodziale władzy4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Monteskiusz następująco pisał o trójpodziale władzy

Tekst źródłowyZadanie

1. Wymień zadania każdej z władz opisanych przez Monteskiusza.

władza ustawodawcza - parlament (panujący urzędnik) ustanawia konkretne prawa na czas określony, bądź na stałe, nanosi poprawki lub znosi prawa istniejące.

władza wykonawcza - król/ministrowie decydują o wypowiedzeniu wojny lub zawarciu pokoju, wyprawiają lub przyjmują poselstwa, strzegą bezpieczeństwa, zapobiegają najazdom.

władza sądownicza - niezależne sądy karzą zbrodnie, sądzą spory pomiędzy ludźmi.

2. Jakie zagrożenia dla wolności widzi on w łączeniu poszczególnych władz?

Łączenie władzy ustawodawczej z władzą wykonawczą grozi utratą wolności, uciemiężeniem narodu oraz tyranią. Monteskiusz podkreśla: "istnieje obawa, że ten sam monarcha lub ten sam senat stanowić będzie prawa tyrańskie, by je wykonać po tyrańsku". Francuski arystokrata i prawnik uważał także, iż scalanie ze sobą władzy sądowniczej z władzą wykonawczą i ustawodawczą jest błędem, ponieważ prowadzi do wielu uchybień i bezprawia. Jeżali władza sądownicza jest złączona z władzą ustawodawczą - "powstaje samowolność w stosunku do życia i wolności obywatela", wówczas sędzia jest także prawodawcą. Jeżeli władza sądownicza jest z kolei złączona z władzą wykonawczą - "sędzia posiada siłę ujarzmiciela".