Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wypisz kilka głównych cech kultury4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wypisz kilka głównych cech kultury

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Główne cechy kultury sarmackiej:

  • Polska szlachta wierzyła, że w odróżnieniu od mieszczan i chłopów pochodzi od znanego z waleczności starożytnego ludu Sarmatów.
  • Przywiązanie do sarmatyzmu wyrażało się w charakterystycznym szlacheckim stroju. Szlachcic zarówno w Koronie, jak i na Litwie nosił jednakowy strój - żupan oraz kontusz, przewiązany jedwabnym pasem z szablą u boku. 
  • Sarmaci uważali, że nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej czuwa sam Bóg. Ponadto byli przekonani, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny, łączący zalety monarchii oraz republiki.
  • Odznaczali się przywiązaniem do rodzimych instytucji politycznych, zawierających pochwałę tzw. złotej wolności.
  • Sarmaci odznaczali się niechęcią i pogardą wobec cudzoziemców. Uważali, że szlachta Rzeczypospolitej jest najlepsza, najmądrzejsza i najsilniejsza - ksenofobia.