Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Jaka była polityka Rosji wobec Ukrainy4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jaka była polityka Rosji wobec Ukrainy

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Rosja dążyła do zaanektowania urodzajnych terenów Ukrainy. Wykorzystując osłabienie wewnętrzne Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego - car Aleksy udzielił wsparcia walczącym Kozakom. W 1654 roku zawarto porozumienie w Perejasławiu, na mocy którego rosyjski władca włączył ziemie ukraińskie do swego państwa. To posunięcie zapoczątkowało wojnę Rzeczypospolitej z Cesarstwem Rosyjskim. Wojska moskiewskie zajęły wówczas niemal całą Litwę oraz Ukrainę. Szybko okazało się, że car nie zamierza dotrzymać zobowiązań przyjętych wobec Kozaków. Rosjanie traktowali Ukrainę jako podbity kraj, nie liczyli się z Zaporożcami. Na mocy rozejmu w Andruszowie, zawartego w 1667 roku - ukraińskie ziemie leżące po wschodniej stronie Dniepru (Ukrainę lewobrzeżną) przyznano Rosji. Ponadto Kijów miał przez okres dwóch lat należeć do Rosji, a następnie wrócić pod panowanie polskie. W konsekwencji - Rosjanie nigdy nie zrezygnowali ze sprawowania władzy w tym mieście.