Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przeczytaj dwa fragmenty "Hymnu"4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Przeczytaj dwa fragmenty "Hymnu"

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

1. Wyjaśnij, skąd mogą wynikać różnice między tekstami. Zwróć uwagę na czas powstania obu wersji.

Różnice między tekstami wynikają z różnych okresów historycznych, w których sytuacja polskich ziem była zróżnicowana. Pierwszy tekst to hymn Królestwa Polskiego z 1816 roku. Powstał na zamówienie księcia Konstantego. Stanowił pieśń pochwalną na cześć cara Rosji Aleksandra I Romanowa, będącego jednocześnie królem Polski. Pieśń ta nigdy nie cieszyła się popularnością wśród polskiego społeczeństwa, ponieważ opiewała zaborcę. Drugi tekst, powstał przed wybuchem powstania styczniowego w 1861 roku, stanowił swoistą modlitwę polskiego Narodu: "Przed twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie [...]". Pieśń wyraża błaganie Polaków o przywrócenie wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Po upadku powstania listopadowego pieśń ta funkcjonowała jako hymn konspirantów walczących o wolną Polskę.

2. Napisz, jaką rolę odgrywały peśni patriotyczne w czasie zaborów.

Pieśni patriotyczne w czasie zaborów wyrażały manifestację uczuć Polaków. Podnosiły na duchu, przywracały wiarę, motywowały do walki, rozbudzały patriotyzm. Podtrzymywały kulturę i tradycję narodu polskiego. Śpiewano je "ku pokrzepieniu serc". Wspomagały Polaków w trudach życia pod zaborami.