Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Uzupełnij tabelę.4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij tabelę.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Najważniejsze postulaty ugrupowań politycznych - Nazwa partii - Główni działacze

 

  • Przygotowanie rewolucji proletariackiej, w której wyniku powstanie ogólnoświatowa republika socjalistyczna - Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy - Róża Luksemburg, Julian Marchlewski.
  • Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, włączenie chłopów do życia politycznego poprzez przyznanie im praw wyborczych - Stonnictwo Ludowe - Jakub Bojko, Maria i Bolesław Wysłouchowie.
  • Wywalczenie niepodległości Polski i ustanowienie państwa republiką demokratyczną z parlamentem jako najwyższym organem władzy - Polska Partia Socjalistyczna - Bolesław Limanowski, Józef Piłsudski.
  • Odzyskanie niepodległości nie na drodze zbrojnego powstania czy walki klas, lecz w wyniku realizowania zasad solidaryzmu społecznego - Narodowa Demokracja - Roman Dmowski.