Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Kultura polska bez państwa polskiego4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Kultura polska bez państwa polskiego

Notatka z lekcjiZadanie
1Zadanie
2Zadanie

Uzupełnij tekst.

Podczas zaborów zgodnie z koncepcją solidaryzmu narodowego Polacy razem walczyli przeciwko germanizacji i rusyfikacji. Dbano o zachowanie polskiego języka, tradycji oraz religii katolickiej. Na przełomie XIX w XX w. centrum polskiego życia kulturalnego mieściło się w zaborze austriackim. Powstało tam wiele instytucji naukowych, takich jak otwarta w 1873 r. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. Działania te przyczyniły się do ukształtowania nowej warstwy społecznej zwanej inteligencją. Środowisko warszawskich pozytywistów na czele z Aleksandrem Świętochowskim poddawało krytyce idee romantyzmu. Wyrażali oni swój sprzeciw wobec spisków oraz polskich powstań narodowowyzwoleńczych. Jednym z najwybitniejszych malarzy historycznych był Jan Matejko. Historycy podejmowali w tym czasie dyskusje nad przyczynami upadku Polski. Zgodnie ze stanowiskiem szkoły krakowskiej jego powodem była polityka prowadzona przez przez państwo polskie, zaś zdaniem szkoły warszawskiej - sytuacja międzynarodowa, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita w XVIII w.