Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na

1Zadanie
2Zadanie

1. Co wpływało na przebieg obrad kongresu?

Na przebieg obrad kongresu wpływały przedłużające się narady, częste bale oraz ciągnące się zjazdy pełnomocników państwowych. Dyplomaci wielkich mocarstw nie byli w stanie zaspokoić amicjonalnych aspiracji wszystkich europejskich państw.

2. Jakie niebezpieczeństwa w zawartych traktatach dostrzegł autor tekstu?

Od początku obrad między mocarstwami powstawały konflikty dotyczące podziału Europy. Autor tekstu zaznaczał: "Trudno było [...] wszystkim dogodzić, kiedy wszystkie narody między sobą poróżnione, i chociaż przystępowały do przymierza, dawna nienawiść i zazdrość odzywały się mimo powierzchownych przyjaźni". Obawiano się nieporozumień, rozdarć pomiędzy państwami a także wzajemnych roszczeń.