Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Notatka z lekcji.4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uzupełnij tekst.

Po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolita znalazła się pod kontrolą Rosji. Okazja do uniezależnienia nadarzyła się wtedy, gdy państwo to rozpoczęło wojnę z Turcją i Szwecją. W zamian za polską pomoc król uzyskał pozwolenie carycy na zwołanie sejmu skonfederowanego. Oznaczało to, że obrady nie mogły trwać dłużej niż 6 tygodni i nie obowiązywała podczas nich zasada liberum veto. Sejm ten, nazwany Czteroletnim lub Wielkim obradował w Warszawie w latach 1788 - 1792. W posiedzeniach brały udział trzy główne stronnictwa - dworskie, patriotyczne oraz hetmańskie. Największym sukcesem zwolenników reform było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 r. konstytucji. Na jej mocy zniesiono liberum veto i wolną elekcję, a także wprowadzano trójpodział władzy. Przeciwnicy reform w porozumieniu z carycą zawiązali konfederację w Targowicy i wezwali na pomoc Rosjan. W 1792 r. wybuchła wojna polsko - rosyjska, która zakończyła się klęską Polaków. Rok później Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Rzeczypospolitej.