Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przeczytaj fragment tajnego porozumienia zawartego4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj fragment tajnego porozumienia zawartego

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

[x] Państwa ententy w zamian za wstąpienie Włoch z trójprzymierza przekazywały im władzę nad okupowanymi wyspami Dodekanezu.

[ ] Mocarstwa tworzące trójporozumienie zakładały całkowity lub częściowy rozbiór Niemiec po wojnie.

[ ] Francja, Wielka Brytania i Rosja nakazywały Włochom zakończenie okupacji Dodekanezu.

[x] Włosi po wygranej wojnie mieli otrzymać nowe nabytki terytorialne kosztem azjatyckiej części Turcji.