Autorzy:Iwona Janicka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.4.48 gwiazdek na podstawie 25 opinii

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

1. Nadaj rysunkowi tytuł. Następnie podaj, symbolami jakich krajów są przedstawione postacie.

"Królestwo Polskie" zniewolone, zakłute w kajdany przez dwóch cesarzy.

  • Po prawej stronie znajduje się cesarz II Rzeszy Niemieckiej - Wilhelm II Hohenzollern.
  • Po lewej stronie cesarz Austro-Węgier - Franciszek Józef I Habsburg.
  • Kobieta pomiędzy mężczyznami symbolizuje uciemiężone Królestwo Polskie.

2. Napisz, jaka była - według Ciebie - opinia autora ilustracji na temat aktu dwóch cesarzy. Uzasadnij swoją wypowiedź.

  • Autor ilustracji potępiał Akt 5 listopada wydany w 1916 roku przez dwóch cesarzy, ponieważ uważał, że jeszcze mocniej zniewoli on Królestwo Polskie. Oficjalne proklamowanie Krolestwa Polskiego polegałoby jedynie na zmianie zwierzchika- wcześniej podlegało ono władzy cara Rosji, teraz posiadaliby ją cesarze Niemiec i Austro-Węgier. Autor nieufnie odnosił się do obietnic zaborców, którzy zapowiadali utworzenie dziedzicznej monarchii konstytucyjnej oraz polskiego wojska pod dowództwem austriacko - niemieckim. W manifeście nie znalazło się słowo "niepodległe", dlatego też należy sądzić, że obiecywana samodzielność nie była równoznaczna z suwerennością. Królestwo Polskie ma na rękach kajdany, przewiązane usta oraz niemiecki paszport na szyi - symbolizujące dalszą niewolę i jarzmo pod panowaniem dwóch zaborców.