Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Wskaż okoliczności wybuchu insurekcji kościuszkowskiej4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż okoliczności wybuchu insurekcji kościuszkowskiej

1Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
12Zadanie

Insurekcja kościuszkowska to pierwsze wielkie powstanie narodowe Polaków skierowane przeciwko Rosji i Prusom, trwające od 24 marca do 16 listopada 1794 roku, spowodowane drugim rozbiorem Rzeczpospolitej w 1793 roku oraz konfederacją targowicką. 

Polska po drugim rozbiorze stała się krajem słabym politycznie i gospodarczo. Państwa ościenne zahamowały wszelkie próby reform politycznych i społecznych. Do Polski napływały wiadomości o sukcesach rewolucjonistów we Francji. W tej atmosferze na terenie Rzeczpospolitej zaczęły powstawać organizacje spiskowe, które przygotowywały powstanie zmierzające do odzyskania ziem utraconych w wyniku pierwszego i drugiego rozbioru oraz postulujące wprowadzenie w państwie podstawowych reform społecznych i ustrojowych. Na przywódcę powstania wybrano Tadeusza Kościuszkę, który zasłynął w czasie wojny z Rosją w 1792 roku oraz w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych w 1775 roku.

Przebieg walk z zaborcami:

1794 rok

 • 24 marca - Tadeusz Kościuszko ogłosił na Rynku w Krakowie akt powstania i objął stanowisko Naczelnika.
 • 4 kwietnia - zwycięstwo Polaków nad Rosjanami w bitwie pod Racławicami.
 • kwiecień - wybuch insurekcji na Żmudzi i w Wilnie pod dowódctwem Jakuba Jasińskiego oraz w Warszawie pod dowództwem Jana Kilińskiego.
 • 7 maja - ogłoszenie przez Tadeusza Kościuszkę uniwersału w Połańcu.
 • 5 czerwca - klęska powstańców w bitwie pod Szczekocinami.
 • 15 czerwca - zajęcie Krakowa przez Prusaków.
 • 22 lipca - 5 września - obrona Warszawy.
 • 20 - 23 sierpnia - wybuch powstania w Wielkopolsce.
 • sierpień - wrzesień - stłumienie powstania na Litwie.
 • 10 października - klęska Polaków w bitwie pod Maciejowicami, Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej.
 • 4 listopada - Rosjanie pod dowództwem Aleksandra Suworowa zdobyli warszawską Pragę i dokonali rzezi ludności cywilnej. Stanisław August Poniatowski zarządził kapitulację Warszawy.