Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Konstytucja Francji z 1791 r.4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Konstytucja Francji z 1791 r.

Praca z tekstem źródłowym.Zadanie

1. Wymień prawa, które gwarantowały obywatelom konstytucja Francji.

  • wolność i równość wszystkich obywateli względem prawa;
  • równy dostęp do urzędów oraz stanowisk państwowych;
  • wolność osiedlania się, przebywania oraz zmiany miejsca zamieszkania;
  • wolność słowa i druku;
  • wolność zgromadzeń;
  • prawo do nienaruszalności własności prywatnej;
  • wolność sumienia oraz wyznania;
  • dostęp do powszechnej, bezpłatnej, zorganizowanej oświaty publicznej;

2. Przedstaw postanowienia francuskiej ustawy zasadniczej dotyczące religii i edukacji.

  • Konstytucja Francji z 1791 roku gwarantowała swoim obywatelom wolność sumienia oraz wyznania. W tekście Konstytucji czytamy: "Ustawa nie uznaje odtąd ślubowań religijnych i żadnych innych zobowiązań sprzecznych z prawami narodów lub z konstytucją". Ponadto zapowiadała powołanie powszechnej, bezpłatnej i dobrze zorganizowanej oświaty dla wszystkich obywateli.