Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Określ, jakie następstwa dla Rzeczypospolitej4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Następstwa wojny północnej dla Rzeczypospolitej.

  • Formalnie Polska nie brała udziału w wojnie północnej, jednak działania zbrojne toczyły się najdłużej na terenach Rzeczpospolitej, która poniosła największe straty materialne.
  • W wyniku działań zbrojnych zniszczeniu uległa znaczna część kraju. 
  • Głód oraz choroby przyczyniły się do śmierci znacznej części ludności Polski.
  • W ruinie legło wiele wsi oraz miasteczek. 
  • Nastąpił rozłam wśród szlachty (konfederacja warszawska, konfederacja sandomierska).
  • W Rzeczypospolitej zaczęły dominować wpływy Rosji.