Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Wymień konflikty, które przyczyniły się do4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Wymień konflikty, które przyczyniły się do

1Zadanie
2Zadanie
Praca z mapąZadanie

Konflikty, które przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej w Europie:

  • Dążenie Niemiec oraz Włoch do umocnienia własnej pozycji na arenie międzynarodowej.
  • Do jednego z najważniejszych antagonizmów należał konflikt angielsko - niemiecki (powstał głównie na skutek niemieckiego programu rozbudowy floty wojennej, zagrażającej dominacji Wielkiej Brytanii na morzach i oceanach).
  • Konflikt niemiecko - francuski (wynikający z chęci zbrojnego odwetu Francji za klęskę w wojnie 1871 roku).
  • Spór austro-węgiersko-rosyjski (dotyczący rywalizacji obu państw na Półwyspie Bałkańskim, a przejawiający się między innymi popieraniem przez Rosję Serbii).
  • Konflikt rosyjsko - niemiecki (będący wynikiem poparcia Niemiec dla bałkańskiej polityki Austro-Węgier).
  • Do 1907 roku ostatecznie zostały ukształtowane dwa przeciwstawne bloki militarno-polityczne. Pierwszym z nich było tzw. trójprzymierze, które tworzyły Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Z racji położenia na mapie Europy blok ten nazwano również państwami centralnymi. Drugi z bloków, określany mianem mianem trójporozumienia lub emtenty  ("entente cordiale" - serdeczne porozumienie) tworzyły - Francja, Wielka Brytania oraz Rosja.