Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Wytłumacz, dlaczego polski ruch ludowy4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wytłumacz, dlaczego polski ruch ludowy

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Polski ruch ludowy został zapoczątkowany na terenie Galicji, ponieważ cieszyła się ona autonomią, ponadto Galicja była również znana z wystąpień chłopskich - powstanie krakowskie z 1846 roku. Inicjatorem ruchu ludowego był ksiądz Stanisław Stojałowski, który od 1875 roku wydawał pisma "Wieniec" i "Pszczółka" przeznaczone dla mieszkańców wsi. Organizował samopomocowe kółka rolnicze, czytelnie i spotkania chłopskie, na których piętnował ustawy krzywdzące wieś i domagał się reform oraz umożliwienia chłopom działalności parlamentarnej. Decydujące znaczenie dla ruchu ludowego miała działaność Bolesława i Marii Wysłouchów, którzy założyli pierwsze polskie polityczne pismo ludowe - "Przyjaciel Ludu". Krytykowali w nim istniejące na wsi stosunki i wzywali chłopów do aktywności polityczno - parlamentarnej. W 1895 roku na zjeździe w Rzeszowie utworzono chłopską partię polityczną - Stronnictwo Ludowe. Założycielami Stronnictwa byli: Karol Lewakowski, Jakub Bojko i Jan Stapiński. Partia walczyła o poprawę warunków życia mieszkańców wsi. W 1903 roku Stronnictwo Ludowe przekształciło się w Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) z Janem Stapińskim na czele. Z czasem (w 1913 roku) doszło do rozłamu w partii, która podzieliła się na PSL - Lewicę oraz PSL -Piast z Wincentym Witosem na czela.