Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Oceń polityczną działalność Fryderyka II.4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń polityczną działalność Fryderyka II.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Fryderyk II był królem Prus z dynastii Hohenzollernów, synem Fryderyka Wilhelma I. W oparciu o zbudowany przez ojca aparat biurokratyczny i siłę militarną Prus prowadził politykę ekspansji. Po objęciu tronu prowadził liczne wojny z sąsiednimi państwami, zyskując w ten sposób przydomek "rozbójnika Europy". Już w 1740 roku, wykorzystując niejasną sytuację w Austrii po śmierci cesarza Karola V i objęciu tronu przez Marię Teresę, rozpoczął wojnę o sukcesję austriacką. W dwóch wojnach (w latach: 1740 - 1742 oraz 1744 - 1745) zajął zbrojnie Śląsk i włączył go do swojego państwa. Brał także udział w wojnie siedmioletniej (1756 - 1763).

W 1764 roku Fryderyk II zawarł sojusz z nową władczynią Rosji - Katarzyną II. Kilka lat później zainicjował dokonanie pierwszego rozbioru Polski (1772 rok). Prusy zajęły wówczas Warmię, Pomorze bez Gdańska i Torunia oraz część Wielkopolski.

Polityka zagraniczna Fryderyka II Wielkiego zapewniła Prusom status potęgi europejskiej. Sam monarcha uważany jest za jednego z najwybitniejszych władców absolutyzmu oświeconego.