Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Wymień przyczyny konfliktu między Północą4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień przyczyny konfliktu między Północą

1Zadanie
2Zadanie
4Zadanie

Przyczyny konfliktu między Północą a Południem:

  • Podział na przemysłową Północ i rolnicze Południe;
  • Stany północne były gęściej zaludnione i bogate w surowce. Intensywnie rozwijał się tam przemysł wydobywczy, włókienniczy i metalurgiczny. Rozrastały się miasta oraz powiększała się sieć linii kolejowych;
  • W przeciwieństwie do bogatej Północy tereny Południa były słabo zaludnione, pokryte w większości lasami. Na ziemiach tych dominowało rolnictwo, na wielkich plantacjach uprawiano bawełnę, tytoń, kukurydzę oraz trzcinę cukrową. Nie rozwijał się tam przemysł, mimo że te obszary obfitowały w liczne surowce naturalne;
  • Różnice między Południem a Północą z czasem stawały się coraz bardziej widoczne także w strukturze społecznej oraz mentalności mieszkańców;
  • Jednym ze źródeł konfliktu był stosunek do niewolnictwa. Na Północy pojawił się ruch abolicjonistyczny potępiający niewolnictwo i dążący do jego zniesienia;
  • Przemysłowcy z Północy chcieli ochrony rodzimej produkcji i żądali wprowadzenia ceł na towary europejskie. Plantatorzy, eksportujący do Europy bawełnę i tytoń obawiali się odwetu w postaci wysokich ceł na produkty, stanowiące podstawę gospodarki Południa;
  • Spory pomiędzy Północą a Południem zostały ostatecznie przeniesione na forum Kongresu, ponieważ republikanie reprezentowali przemysłowców ze stanów północnych, a demokraci plantatorów ze stanów południowych;
  • Wybór na prezydenta przeciwnika niewolnictwa Abrahama Lincolna w 1860 roku doprowadził do wybuchu wojny secesyjnej;