Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Zaprezentuj wizję przyszłej Polski zawartą4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wizja przyszłej Polski zawarta w programach największych organizacji Wielkiej Emigracji.

 

  • Komitet Narodowy Polski - ugrupowanie to skupiało zwolenników odbudowy niepodległej Polski jako republiki. Na jego czele stał Joachim Lelewel. Po rozwiązaniu Komitetu przez policję francuską J. Lelewel związał się w Szwajcarii z organizacją Młode Włochy (Józef Mazzini). Po jej przekształceniu w 1834 r. w Młodą Europę emigranci polscy założyli jako jedną z jej komórek - Młodą Polskę.
  • Hotel Lambert - na jego czele stał książę Adam Jerzy Czartoryski (od jego siedziby zaczerpnięto nazwę tego ugrupowania). Czartoryski prowadził zdecydowane działania dyplomatyczne, których celem było pozyskanie znaczących sojuszników dla sprawy polskiej. Książę uważał, że Polska ma szansę odzyskać niepodległość w wyniku międzynarodowego konfliktu z udziałem państw zaborczych. Według niego przyszłe państwo polskie miało stać się monarchią konstytucyjną.
  • Towarzystwo Demokratyczne Polskie - działacze tej organizacji uważali, że Polska powinna odrodzić się w wyniku obejmującego trzy zabory powstania zbrojnego, w którym znaczącą rolę odegrają chłopi. Chcieli, aby po odzyskaniu niepodległości kraj stał się republiką. Członkowie TDP postulowali uwłaszczenie chłopów, krytycznie oceniali rolę arystokracji w powstaniu listopadowym.
  • Gromady Ludu Polskiego - stanowiły skrajną lewicę ruchu emigracyjnego, skupiały emigrantów z Anglii (Portsmouth). Sympatyzowali z nimi także radykalni działacze TDP z T. Krępowieckim i S. Worcellem na czele. Program Gromad, oskarżający szlachtę o utratę niepodległosci Polski, domagał się zniesienia wszelkich form nierówności społecznych oraz likwidacji prywatnej własności ziemi. Członkowie Gromad chcieli wyzwolenia Polski poprzez walkę zbrojną ludu. Widzieli Polskę w przedrozbiorowych granicach.