Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Rabacja i Wiosna Ludów.4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Rabacja i Wiosna Ludów.

Praca z mapą.Zadanie

1. Wskaż tereny objęte rabacją galicyjską oraz powstaniem krakowskim.

  • Tereny objęte rabacją galicyjską - zaznaczono na mapie kolorem granatowym.
  • Tereny objęte powstaniem krakowskim - zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

2. Wymień miasta, w których doszło do wystąpień narodowowyzwoleńczych Polaków w 1848 r.

  • Kraków;
  • Lwów;
  • Poznań;
  • Olesno;
  • Bytom;
  • Chełmno;
  • Wrocław;