Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Odpowiedz, jakie reformy zostały przeprowadzone4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Odpowiedz, jakie reformy zostały przeprowadzone

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
5Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

Reformy przeprowadzone w Polsce za panowania Kazimierza Wielkiego:

  • Kazimierz Wielki, w celu sprawnego zarządzania państwem, ustanowił stały podatek od dóbr ziemskich - poradlne.
  • Z jego rozkazu rozpoczęto bicie srebrnej monety - polskiego grosza.
  • Dokonał ujednolicenia polskiego prawa - wydano dwa odrębne kodeksy prawne: dla Małopolski (w Wiślicy) oraz Wielkopolski (w Piotrkowie).
  • Kazimierz Wielki dbał o rozwój oświaty oraz nauki, jego wielkim osiągnięciem było założenie Akademii Krakowskiej w 1364 roku, wzorowanej na włoskich uniwersytetach.
  • Król dbał o obronność państwa, zbudował ok. 50 zamków. 
  • Wzmocnił i rozbudował Wawel, finansował budowę nowych kolegiat oraz kościołów parafialnych.
  • W czasach Kazimierza Wielkiego nastąpił rozwój osadnictwa, powstawały nowe wsie, co sprzyjało rozwojowi produkcji rolnej. Rozkwitały miasta, rzemiosło i handel.
  • Monarcha wzmocnił władzę królewską, współpracował z dobraną przez siebie radą królewską. Wprowadził podział wojska na chorągwie.
  • Czasy Kazimierza Wielkiego to również okres rozwoju sztuki gotyckiej w Polsce: architektury, rzeźby, malarstwa i złotnictwa.
  • Dzięki działaniom króla - państwo polskie stało się silne i zyskało pozycję, jakiej nie miało od czasów Bolesława Chrobrego.