Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Opisz działania podjęte przez króla Polski4.0 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Opisz działania podjęte przez króla Polski

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Działania króla Polski - Władysława Łokietka w celu odzyskania Pomorza Gdańskiego:

  • Władysław Łokietek nigdy nie pogodził się z utratą Pomorza Gdańskiego.
  • W celu rozstrzygnięcia konfliktu zwrócił się do papieża Jana XXII, aby powołał sąd orzekający o losie  utrzaconych ziem.
  • Na mocy wydanego wyroku - Krzyżacy mieli zwrócić Pomorze a także wypłacić królowi Polski wysokie odszkodowanie. Zakon nie uznał decyzji sądu i odwołał się bezpośrednio do papieża.
  • W wyniku kolejnej wojny z zakonem krzyżackim - Polska utraciła ziemię dobrzyńską. Późniejsze najazdy doprowadziły kraj Władysława Łokietka do ruiny.
  • Największym zwycięstwem wojsk polskich w okresie wojen z zakonem krzyżackim było zwycięstwo w bitwie pod Płowcami. Bitwa ta, chociaż nie doprowadziła do całkowitego rozbicia wojsk krzyżackich, udowodniła, że strona polska może stawić skuteczny opór przeciwnikowi.
  • Kolejny najazd Krzyżaków spowodował utratę Kujaw i zmusił Władysława Łokietka do zawarcia niekorzystnego dla Polski rozejmu.