Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Odszukaj w różnych źródłach informacje na temat4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Odszukaj w różnych źródłach informacje na temat

Warto wiedziećZadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Osiągnięcia naukowe Stanisława Lubienieckiego:

  • Stanisław Lubieniecki był polskim astronomem, historykiem oraz pisarzem;
  • Nauki pobierał w Toruniu, we Francji, w Niderlandach, w Orleanie oraz w Lejdzie, gdzie odbył rozmowę z Kartezjuszem na temat ruchu Ziemi;
  • W latach 1666-1669 stworzył pracę pt. "Theatrum Cometicum". To największe XVII wieczne dzieło o kometach, jeszcze obecnie jest wykorzystywane jako źródło cennych informacji naukowych. Zawiera opisy około 600 komet, wszystkich jakie widziano na niebie od biblijnego potopu do 1665 roku;
  • Jeden z kraterów Księżyca został nazwany na cześć astronoma jego nazwiskiem;
  • Jako pisarz-filozof inspirował wielu myślicieli europejskich – w literaturze europejskiej jest znany jako: Lubyenyetsky, Lubinezky. Był autorem dzieła pt: "Historia reformationis Polonicae, in qua tum reformatorum..."
  • Stanisław Lubieniecki jest uważany za wybitnego dziejopisarza czasów reformacji;
  • Lubieniecki był także propagatorem myśli braci polskich w Europie, myśli która zainspirowała miedzy innymi Izaaka Newtona do postawienia tezy o tym, że komety stanowią integralną część natury i nie należy rozpatrywać ich w kategoriach transcendentnych;
  • Obydwaj synowie Stanisława Lubienieckiego byli znanymi i cenionymi malarzami, którzy na trwałe zapisali się w dziejach europejskiego malarstwa;