Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Powstanie Chmielnickiego4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Powstanie Chmielnickiego

Praca z mapąZadanie

1. Wskaż tereny na których wybuchło powstanie Chmielnickiego.

  • Powstanie pod wodzą Bohdana Chmielickiego wybuchło na Zaporożu (Nowa Sicz) - zaznaczono na mapie kolorem żółtym.

2. Wymień najważniejsze bitwy rozegrane w czasie wojny polsko-kozackiej.

  • bitwa nad Żółtymi Wodami (1648 rok)
  • bitwa pod Korsuniem (1648 rok)
  • bitwa pod Piławcami (1648 rok)
  • bitwa pod Beresteczkiem (1651 rok)
  • bitwa pod Batohem (1652 rok)
  • bitwa pod Cudnowem (1660 rok)