Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, w jakim powstał Kodeks4.12 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, w jakim powstał Kodeks

1Zadanie
2Zadanie

Kodeks Hammurabiego został spisany na polecenie władcy Babilonnu ok. 1750 r. p.n.e. Jest on najstarszym zachowanym w oryginale i w całości zbiorem praw. Znajdują się w nim orzeczenia sądowe oraz wyroki samego króla, którym nadano formę obowiązujących przepisów prawnych. Hammurabi kazał spisać kodeks, aby silny słabego nie krzywdził, aby sierocie i wdowie oddana była sprawiedliwość [...] aby prawo kraju ukierunkować, aby wyroki kraju słusznie rozstrzygane były, aby pokrzywdzonemu oddano sprawiedliwość.