Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Opisz korzyści płynące z przyjęcia chrztu4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Opisz korzyści płynące z przyjęcia chrztu

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Korzyści płynące z przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

  • Pierwszy władca Polan Mieszko I pojmując za żonę czeską księżniczkę Dobrawę i przyjmując chrzest w 966 roku wprowadził państwo polskie w krąg kultury zachodniej.
  • W Poznaniu utworzono biskupstwo misyjne, podlegające bezpośrednio papieżowi. Na czele okręgu kościelnego stanął biskup Jordan.
  • Po chrzcie Polski wzrosło znaczenie Mieszka I w oczach poddanych. Autorytet księcia opierał się już nie tylko na drużynie wojów oraz bogatym skarpcu, lecz także na poparciu duchowieństwa. 
  • Od 966 roku Polska znalazła się pod wpływem zachodnich wzorców w prawie, folozofii, architekturze oraz sztuce.
  • Utworzenie na polskich ziemiach sprawnej organizacji kościelnej, wspieranej przez wykształconych zakonników znacznie ułatwiło zarządzanie państwem. 
  • Przyjęcie chrześcijaństwa umożliwiło Piastom uzyskanie pomocy w konflikcie z pogańskimi Wieletami.