Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przedstaw wyniki wojen polsko - niemieckich4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw wyniki wojen polsko - niemieckich

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Wyniki wojen polsko niemieckich toczonych w XI i XII wieku:

- Stosunki polsko-niemieckie na przełomie dziejów prezentowały się różnie. Od samego początku istnienia państwa polskiego polityka zagraniczna z naszymi zachodnimi sąsiadami układała się dość burzliwie;

- Okres panowania pierwszych Piastów (X-XII wieku) to czasy wzlotów i upadków w stosunkach z Cesarstwem Niemieckim;

- W 972 roku wojska Mieszka I odparły najazd niemieckiego margrabiego Hodona, zadając jego wojskom klęskę pod Cedynią;

- Pierwszym krokiem Mieszka I ku uzyskaniu przychylności sąsiadów było przyjęcie przez Polskę chrztu w kościele chrześcijańskim w 966 roku. Akt chrztu księcia oraz jego drużyny oznaczał nawiązanie ścisłych kontaktów ze światem Zachodu związanym tradycją i kulturą łacińską. Mieszko I zyskał silnego sojusznika i wzmocnił swoją władzę;

- Po śmierci Mieszka I na tronie polskim zasiadł jego syn Bolesław Chrobry. Polskiego księcia oraz ówczesnego cesarza Ottona III łączyła wielka przyjaźń (Zjazd w Gnieźnie w 1000 roku);

- Po nagłej śmierci Ottona III w 1002 roku stosunki polsko - niemieckie znacznie się pogorszyły. Bolesław Chrobry korzystając z momentu osłabienia Rzeszy Niemieckiej dokonał podboju Milska i Łużyc;

- W czasach panowania Mieszka II Lamberta ówczesny cesarz Konrad II w porozumieniu z księciem Ruskim Jarosławem Mądrym najechał państwo polskie. Władcy Niemiec i Rusi znacznie osłabili państwo Pistów. Polska utraciła swoją dotychczasową pozycję oraz ziemie uzyskane w wyniku podbojów prowadzonych przez Bolesława Chrobrego;

- Następca Kazimierza Odnowiciela, Bolesław Śmiały chcąc usamodzilnić się od rządów cesarza niemieckiego Henryka IV  w toczącym się wówczas w Europie sporze o inwestyturę poprał papieża Grzegorza VII;  

- Kolejny spór między Polską z Cesarstwem miał miejsce za czasów panowania Bolesława Krzywoustego. Król niemiecki Henryk V (późniejszy cesarz Rzeszy Niemieckiej) korzystając ze sporu, który rozgorzał pomiędzy Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym dążył po podporządkowania sobie polskiego księcia. Monarcha niemiecki rozkazał Bolesławowi Krzywoustemu oddać bratu połowę państwa oraz płacić cesarstwu coroczny trybut. W wyniku odmowy Bolesława, pomiędzy Polską z Niemcami rozgorzała wojna, zakończona odparciem ataku niemieckich wojsk.