Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Traktat w Verdun4.33 gwiazdek na podstawie 12 opinii

1. Wymień nazwy ziem, które otrzymali poszczególni Karolingowie.

  • Ludwik Niemiecki otrzymał część wschodnią.
  • Karol Łysy - część zachodnią.
  • Lotar - część środkową.

2. Oceń, jakie korzyści i zagrożenia przyniósł mieszkańcom państwa jego podział.

  • W 843 roku na zjeździe w Verdun synowie Ludwika Pobożnego podzielili imperium Karolingów na trzy oddzielne dzielnice. Z czasem przekształciły się one w odrębne państwa - Francję, Niemcy i Włochy. Niestety, losy każdego z nich potoczyły się w odmienny sposób. Do dzisiaj ślady postanowień traktatu z Verdun są widoczne na mapie Europy. Traktat w Verdun, mimo protestu najstarszego z braci - Lotara doprowadził w konsekwencji do rozpadu stworzonej przez Karola Wielkiego jedności.