Autorzy:Stanisław Roszak
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Imperium Rzymskie w II w.n.e.4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Imperium Rzymskie w II w.n.e.

Praca z mapąZadanie

1. Odpowiedz, skąd sprowadzano do Rzymu złoto i srebro.

- Złoto oraz srebro sprowadzano do Rzymu z obszarów północnej i południowej Hiszpanii, Brytanii, Germanii, Dalmacji, Dacji, południowej Galii, Kapadocji, Sardynii, północnej Macedonii oraz z okolic Efezu. 

2. Wymień nazwy regionów w dzisiejszej Polsce, przez które przebiegał szlak bursztynowy.

- Szlak burszynowy przebiegał przez linię Odry w okolicach Wrocławia, skąd kierował się do środkowej Wielkopolski. Następnie rozgałęział się na zachodnią i wschodnią odnogę wzdłuż Warty i Noteci. Odnoga zachodnia kończyła się u ujścia Odry w okolicach Szczecina, natomiast odnoga wschodnia biegła ku środkowej Odrze, wzdłuż dolin Prosny i Wisły aż do zatoki Gdańskiej.

  • Dolny Śląsk
  • Wielkopolska
  • Kujawy
  • Pomorze Zachodnie
  • Pomorze Gdańskie