Autorzy:Małgorzata Lis
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Józef Piłsudski był niewątpliwie jedną4.52 gwiazdek na podstawie 23 opinii

Józef Piłsudski był niewątpliwie jedną

2Zadanie

BŁĘDY:

  • Częste zmiany rządów i brak sukcesów w polityce zagranicznej spowodowały, że w maju 1926 roku przeprowadził zamach stanu.
  • Podczas bratobójczych walk zginęło kilkaset osób.
  • Stworzył autorytarny system rządów określany mianem „sanacji”.
  • W swym życiu prywatnym dopuścił się licznych odstępstw od nauki Kościoła Katolickiego.

OSIĄGNIĘCIA:

  • Józef Piłsudski odniósł wielkie zasługi w odbudowie państwa oraz jego niepodległości: zorganizował Legiony Polskie, które walczyły u boku Austriaków przeciwko Rosjanom na froncie wschodnim. 
  • Dowodził Wojskiem Polskim.
  • Pełnił funkcję Naczelnika Państwa.
  • Odniósł wielkie zwycięstwo w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Powstrzymał nawałę Sowietów na Zachód Europy. Był doskonałym strategiem.

Uważam marszałka Józefa Piłsudskiego za wielkiego polskiego bohatera oraz patriotę, który dążył do odbudowy naszego kraju. Walczył o wolność i niepodległość Polski. Jeszcze przed wybuchem wojny tworzył polskie organizacje wojskowe szkolące przyszłych bojowników o niepodległość ojczyzny. W pamięci Polaków zapisał się jako dowódca I Brygady oraz Naczelnik Państwa.