Autorzy:Małgorzata Lis
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wyobraź sobie, że jesteś członkiem dziecięcego4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyobraź sobie, że jesteś członkiem dziecięcego

2Zadanie
3Zadanie

1. Zapewnienie każdemu dziecku rozwoju w rodzinie. 

2. Przekazywanie dziecku miłości i  zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa.

3. Dożywianie dzieci ubogich i głodnych.

4. Zapewnienie dzieciom pozbawionych rodziców opieki i zainteresowania. Poszukiwanie dla nich odpowiedzialnych rodzin zastępczych.

5. Bezwzględny zakaz zmuszania dzieci do brania udziału w wojnach oraz konfliktach zbrojnych.

6. Brak zgody na zatrudnianie do pracy dzieci poniżej 16 roku życia. 

7. Zapewnienie opieki zdrowotnej dzieciom z krajów Trzeciego Świata.

8. Walka z analfabetyzmem. Pomoc edukacyjna dla najuboższych dzieci.

9. Brak zgody na wyzysk nieletnich.

10. Walka z przejawami agresji i przemocy względem najmłodszych.