Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Przeprowadźcie w klasie dyskusję nt. "Czy4.0 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeprowadźcie w klasie dyskusję nt. "Czy

1Zadanie

Walka zbrojna

Plusy:

 • Opór wobec zaborcy;
 • Pragnienie odzyskania wolnej Ojczyzny;
 • Chęć walki;
 • Tworzenie nowych organizacji spiskowych;
 • Budzenie patriotyzmu wśród Polaków;
 • Uwłaszczenie chłopów przez cara Rosji;
 • Wzost świadomości narodowej, Polacy wracali do dawnych staropolskich tradycji;
 • Powstania stanowiły źródło inspiracji dla licznych poetów i artystów;

Minusy:

 • Wielka Emigracja;
 • Śmierć dziesiątek tysięcy powstańców;
 • Zaostrzenie kursu rusyfikacyjnego wobec Polaków;
 • Prześladowania o charakterze narodowym i religijnym;
 • Budowa Cytadeli Warszawskiej;
 • Likwidacja konstytucji oraz autonomii Królestwa Polskiego;
 • Likwidacja polskiego sejmu, rządu oraz armii;
 • Zamknięcie polskich uniwersytetów w Warszawie oraz w Wilnie;
 • Zsyłki polskich patriotów na Syberię;

Tworzenie kultury

Plusy:

 • Wzrost świadomości narodowej wśród Polaków;
 • Tworzenie dzieł "ku pokrzepieniu serc";
 • Budowanie oraz podtrzymywanie poczucia polskości;
 • Twórczość Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej oraz Stanisława Wyspiańskiego;
 • Malarstwo Jana Matejki ukazywało nie tylko narodowe triumfy, ale także przestrogi i upomnienia;
 • Twórczość polskich powieściopisarzy dawała Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości;
 • Dbanie o polskie zabytki narodowe - Zamek Królewski na Wawelu oraz Kościół na Skałce w Krakowie;

Minusy:

 • Nasilenie polityki germanizacyjnej i rusyfikacyjnej zaborców;
 • Zaborcy zakazywali rozpowszechniania pieśni patriotycznych, licznych utworów literackich oraz dzieł Adama Mickiewicza;
 • Zaostrzono cenzurę;
 • Nakazano zdjęcie ze sceny warszawskiej oprery Stanisława Moniuszko pt. "Straszny dwór";

Reformy gospodarcze:

Plusy:

 • Uruchomienie wielu fabryk i zakładów na polskich ziemiach;
 • Rozwój zagłębia Staropolskiego, Dąbrowskiego oraz Górnośląskiego;
 • Powstanie nowych ośrodków przemysłu włókienniczego, maszynowego oraz hutniczego na ziemiach polskich;
 • Rozwój miast;

Minusy:

 • Ucisk i wyzysk robotników przez fabrykantów;
 • Pogłębianie się różnic społecznych;
 • Pojawienie się nowego krajobrazu, którego nieodłącznymi elementami stały się kominy fabryczne, szyby kopalniane i dworce kolejowe;
 • Zanieczyszczenie środowiska;