Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Czy rozpoznajesz na ilustracjach ważne postacie4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Czy rozpoznajesz na ilustracjach ważne postacie

2Zadanie

1. Wolter - francuski publicysta, filozof, poeta, historyk i prozaik, jeden z najwybitniejszych filozofów epoki oświecenia. Był wychowankiem kolegium jezuickiego. Otwarcie krytykował stosunki panujące we Francji, za co był wielokrotnie więziony. Z powodu przyśladowań wybrał życie na emigracji. Potępiany we własnym kraju znalazł uznanie europejskich władców. Wolter był doradcą króla pruskiego, Fryderyka II, przyjacielskie kontakty utrzymywał także z carycą Rosji - Katarzyną II. 

2. Piotr Wysocki - major, oficer armii Królestwa Polskiego, instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, współorganizator i przywódca spisku zorganizowanego w tej szkole w celu wywołania zbrojnego powstania niepodległościowego przeciw Rosjanom w Królestwie Polskim. 29 listopada 1830 roku stanął na czele grupy podchorążych rozpoczynając powstanie listopadowe. Brał czynny udział w walkach (m.in. w bitwie pod Dobrem i Grochowem). Po krótkim internowaniu przez Austriaków i powrocie do powstania został ranny podczas obrony Warszawy. Dostał się do niewoli rosyjskiej i zesłano go na Syberię, gdzie przebywał w latach 1834-1857. Po powrocie do kraju osiedlił się w Warszawie.

3. Napoleon Bonaparte - jeden z największych wodzów i polityków w dziejach, pierwszy konsul Francji, cesarz Francuzów.W 1796 roku objął naczelne dowództwo armii francuskiej we Włoszech, bijąc tam Austriaków. W latach 1798 - 1799 dowodził w kampanii w Egipcie. Prowadził liczne wojny, głównie z Austrią, Anglią, Prusami i Rosją. W ich wyniku rządził bezpośrednio lub pośrednio większością Europy. Jego zwycięstwa dawały przykłąd żołnierzom Legionów Polskich walczącym o niepodległość swojej ojczyzny. W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży utworzył namiastkę państwa polskiego - Księstwo Warszawskie. W 1812 roku poniósł klęskę w wyprawie na Rosję. Aż do śmierci przebywał na Wyspie Świętej Heleny.

4. Jan Henryk Dąbrowski - generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech. Podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 roku zasłynął jako uczestnik obrony Warszawy. Uczestniczył w kampaniach napoleońskich lat: 1806-1807, 1809 oraz 1812-1813. Po bitwie pod Lipskiem został naczelnym wodzem wojsk polskich. 

5. Emilia Plater - uczestniczka powstania listopadowego. Walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi, później w oddziale generała Dezyderego Chłapowskiego i korpusie generała Antoniego Giełguda. Zmarła, próbując przedostać się do Warszawy. Adam Mickiewicz uwiecznił jej postać w wierszu pt. "Śmierć pułkownika".

6. Ludwik XVI - król Francji z dynastii Burbonów, wnuk Ludwika XV. Na okres jego panowania przypadał wybuch rewolucji francuskiej. Ludwik XVI idąc za przykładem Hiszpanii, ściągał na swój dwór arystokrację i wspierał ją rozdawnictwem urzędów i wysokimi pensjami. Z czasem Francja popadła w kryzys finansowy. Nastąpił spadek produkcji, a kraj nawiedzony został przez liczne klęski żywiołowe. Sytuację komplikowała podatkowa polityka państwa, które potrzebowało coraz więcej pieniędzy na utrzymanie wojska i dyplomacji. Finanse ratowano kredytami zagranicznymi. Zadłużenie państwa ciągle się jednak powiększało, Francuzi sprzeciwili się w końcu rozrzutności królewskiego dworu. Rewolucja francuska przyniosła kres monarchii. W 1793 roku wydano wyrok skazujący Ludwika XVI na śmierć. Władca został ścięty na Placu Rewolucji.