Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Jak uważasz, czy Polakom dobrze żyło się4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uważam, iż Polakom zamieszkującym tereny Królestwa Polskiego nie żyło się dobrze, ponieważ nie posiadali wolnego, suwerennego państwa, byli poddanymi Rosji. Królestwo Polskie było zależne od Rosji i związane z nią unią personalną. Każdy kolejny car tytułował się "królem Polski". Nowo powstałe państwo nie mogło samodzielnie prowadzić polityki zagranicznej i mimo, iż car Aleksander I nadał Królestwu konstytucję, była ona notorycznie łamana. Władze carskie kontrolowały prasę, nie zwoływały obrad sejmu. Tajna policja tropiła wszelkie oznaki niezadowolenia. Mnożyły się aresztowania, szczególną brutalnością odznaczał się wielki książę Konstanty - dowodzący polską armią carski brat. Wśród ludności narastał opór, rodził się bunt.