Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Druga wojna światowa to chyba najkrótszy4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Druga wojna światowa to chyba najkrótszy

2Zadanie

A. Alianci- nazwa państw walczących przeciwko Niemcom ich sojusznikom podczas II wojny światowej. To państwa tworzące koalicję antyhitlerowską.

B. "Burza"- operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały AK przeciw wojskom niemieckim, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej

C. Cichociemni- żołnierze polscy szkolenie podczas II wojny światowej na Zachodzie do walki konspiracyjnej, zrzucani na spadochronach na tereny okupowane przez Niemcy

D. desant- operacja wojskowa polegająca na przetransportowaniu wojsk na zajęte przez nieprzyjaciela terytorium

E. emigracyjny rząd w Londynie- emigracyjny rząd polski, powstały w Paryżu po klęsce kampanii wrześniowej, w czerwcu 1940roku przeniesiony do Londynu

F. faszyzm- ideologia skrajnie nacjonalistyczna i rasistowska

G. getto- wydzielona, zamknięta dzielnica miasta. W czasie II wojny światowej w gettach osadzano ludność żydowską

H. Holokaust- termin określający zagładę Żydów w czasie II wojny światowej

I. inteligencja- termin określający ogół ludzi wykształconych, wykonujących zawodowo pracę umysłową

J. Japonia- Państwo usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodzie Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, sojusznik Niemiec w czasie II wojny światowej

K. Katyń- miejscowość w Rosji, na zachód od Smoleńska, w której odkryto masowe groby pomordowanych polskich oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR

L. Londyn- stolica Wielkiej Brytanii, siedziba rządu RP na Uchodźstwie

Ł. łapanka- w czasie okupacji niemieckiej było to zatrzymanie przykładowych ludzi, np. w celu skierowania ich na roboty przymusowe

M. Monte Cassino- wzgórze we Włoszech, gzie św. Benedykt z Nursji założył pierwszy klasztor. W zdobyciu Monte Cassino wsławili się żołnierze 2 Korpusu Polskiego

N. nazizm-system poglądów, którego podstawą jest przekonanie o wyższości narodu niemieckiego. Opierał się na kulcie siły oraz niechęci do innych narodów, zwłaszcza Żydów

O. obóz koncentracyjny- miejsce uwięzienia, niewolniczej pracy oraz zagłady ludności, tworzone w latach 1933-1945 na obszarze III Rzeszy i państw przez nią okupowanych

P. Powstanie warszawskie- największe wystąpienie zbrojne Armii Krajowej przeciwko Niemcom. Trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku

R. "Rudy"- pseudonim używany przez Jana Bytnara- podharcmistrza Szarych Szeregów, aresztowanego przez Niemców i odbitego podczas słynnej akcji pod Arsenałem w Warszawie.

S. Szare Szeregi- nazwa konspiracyjnego harcerstwa przygotowującego młodych ludzi do walk z okupantem. Wykonywali zadania w ramach tzw. "małego sabotażu"

T. totalitaryzm- system sprawowania rządów, w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia obywateli. Cechą państwa totalitarnego jest silna władza jednej partii i kult jej przywódcy.

U. U-Booty- niemieckie torpedujące łodzie podwodne

W. Westerplatte- półwysep na terenie Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojskowymi i załoga polską. Do legendy przeszła postawa żołnierzy bohatersko broniących półwysep

Z. ZSRR- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazwa przyjęta przez bolszewicką Rosję w 1922 roku