Autorzy:Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, czym różniła się religia starożytnego4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, czym różniła się religia starożytnego

1Zadanie
2Zadanie
3 Zadanie

Izraelici zamieszkujący Paletynę wierzyli w jednego Boga - Jahwe. Byli wyznawcami monoteizmu, czyli wiary w jednego Boga. Żydzi wierzyli, iż Jahwe stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie istoty na niej żyjące. Czuli się narodem wybranym. Wierzyli, że gdy będą wiernie przestrzegać wszystkich przykazań zawartych w Dekalogu, Jahwe ześle im na Ziemię Mesjasza - Zbawiciela, który zrzuci jarzmo zależności od Rzymu, wyzwoli Palestynę i zapewni szczęśliwe życie. W odróżnieniu od Żydów, Grecy oraz Rzymianie byli wyznawcami politeizmu, czyli wiary w wielu bogów.