Autorzy:Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2015
Wymień zasługi Peryklesa dla rozwoju4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień zasługi Peryklesa dla rozwoju

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Zasługi Peryklesa dla rozwoju Aten:

  • Perykles był wybitnym dowódcą i politykiem;
  • Wprowadził w Atenach system rządów oparty na demokracji;
  • Podczas jego rządów w ateńskiej polis nastąpił rozkwit kultury i sztuki;
  • W Atenach wzniesiono wiele wspaniałych budowli;
  • Na polecenie Peryklesa przebudowano wzgórze Akropol;
  • W latach 447 - 432 p.n.e. na Akropolu wzniesiono potężną świątynię poświęconą bogini Atenie;
  • Perylkes przez okres 15 lat był głównym dowódcą ateńskiej armii;
  • Doprowadził do zawarcia pokoju między Grekami a Persami w 449 roku p.n.e.