Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przyporządkuj odpowiednie opisy do nazw4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przyporządkuj odpowiednie opisy do nazw

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
  • Dyrektor - odpowiada za funkcjonowanie szkoły.
  • Rada pedagogiczna - składa się z nauczycieli pracujących w danej szkole.
  • Rada szkoły - tworzą ją przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców.
  • Rada samorządu uczniowskiego - jest wybierana przez uczniów.