Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
Odczytaj napisy na rewersie i awersie 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Odczytaj napisy na rewersie i awersie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

A. Wymień elementy monety, które świadczą o samodzielności Królestwa Polskiego.

- O samodzielności Królestwa Polskiego świadczą napisy umieszczone do okoła monety, na środku władca Królestwa Polskiego - cesarz Aleksander I bez korony oraz insygniów władzy.

B. Wymień elementy monety, które świadczą o zależności Królestwa Polskiego od Rosji.

- O zależności Królestwa Polskiego od Rosji świadczy orzeł biały umieszczony na tarczy herbowej Królestwa Polskiego. Orzeł biały ukoronowany koroną carów Rosji. Nad nim rozpościera się wielki, czarny, dwugłowy orzeł cesarstwa rosyjskiego, orzeł dynastii Romanowów.