Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
W odpowiednie miejsca w tabeli wpisz4.15 gwiazdek na podstawie 13 opinii

W odpowiednie miejsca w tabeli wpisz

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Zmiany gospodarcze:

  • rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził radykalną reformę gospodarczą - zlikwidowano gospodarkę centralnie planowaną i wprowadzono wolny rynek;
  • dzięki reformie polska gospodarka upodobniła się do systemu gospodarczego panującego w całej zachodniej Europie;

Zmiany polityczne:

  • Polska stała się wolnym, niepodległym, demokratycznym państwem;
  •  przywrócono dawną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska;
  • godłem stał się orzeł w koronie;
  • w styczniu 1990 roku zlikwidowano Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą;
  • zlikwidowano odpowiedzialną za prześladowanie obywateli Służbę Bezpieczeństwa, a Milicję Obywatelską zastąpiono Policją;
  • Lech Wałęsa został pierwszym polskim prezydentem wybranym w wolnych i powszechnych wyborach;
  • jednak dopiero w 1993 roku wojska sowieckie opuściły terytorium Polski;